Hvilke behandlingstilbud finnes for deg med artrose?

Les hvilke behandling som er både effektiv og trygg, basert på forskning.

Revurderte anbefalinger angående effektiv behandling av artrose i kne- og hofteledd.

Nina Østerås og Tuva Moseng ved Enhet for helsetjenesteforskning og innovasjon (tidligere NKRR) har revidert oppsummeringene i januar 2024 i samarbeid med representanter for ulike fagprofesjoner ved Diakonhjemmet Sykehus og prosjektgruppen i SAMBA. De har gjort en kjempejobb med å gå over publisert forskning som går helt tilbake til 2012, og har på bakgrunn av dette revurdert anbefalingene i 2024 (fysioterapeuten, januar 2024).

Under kan du se anbefalingene basert på deres forskning (link til forskningsoppsummeringen ligger helt nederst, under "referanser). Anbefalingene er delt inn kategorier fra "sterkt anbefalt" til "sterkt frarådet" og inneholder både ikke-farmalogiske tiltak, farmalogiske tiltak og kirurgiske tiltak.


Viktig: At et tiltak er frarådet eller sterkt frarådet, betyr ikke nødvendigvis at det er farlig, men at det ikke er god nok evidens, eller ikke forsket nok på effekten. Det kan likevel være noen som opplever god effekt av et tiltak som ikke er anbefalt.

Det er også viktig å påpeke at for de som har prøvd andre tiltak uten effekt, har mye smerter og nedsatt funksjon, er proteser ofte en veldig god løsning.

Rekkefølgen og tiltakene som er anbefalt for hofte- og kneartrose:

Det anbefales for alle å først starte med ikke-kirurgiske tiltak. Disse tiltakene er sterkt anbefalt på bakgrunn av god evidens.

Dette innebærer å oppsøke kyndige fagfolk som kan gi deg tilpassede råd og informasjon om artrose og de beste behandlingsrådene(for eksempel en fysioterapeut med AktivA-kurs, eller annet relevant helsepersonell). I tillegg kan du få hjelp og støtte fra fysioterapeuten for å lykkes med rådene du får.

Deretter anbefales det å begynne med riktig trening som opprettholdes over tid (styrketrening, kondisjonstrening og balansetrening). Treningen kan gjøres enten på land eller i basseng, enten hjemme eller på treningsstudio. Det tar litt tid før du merker effektiv fra treningen, så ikke gi opp med en gang, og ikke gå rett fra 0-100, begynn rolig og øk over tid. Du bør følge et strukturert opplegg over tid, og gjerne få veiledning til hvordan du kan trene riktig.

Å opprettholde en sunn kroppsvekt hjelper også for artroseplagene. Ved overvekt, er det derfor anbefalt å forsøke å gå ned i vekt, og opprettholde denne vekten over tid. Også her kan god støtte fra fagfok være til god hjelp. Studier viser at en vektreduksjon ca 5% kan ha god effekt. Vektreduksjon har best effekt for kneartrose, men alle med artrose bør tilstrebe å opprettholde en sunn kroppsvekt. Trening, nok hverdagsaktivitet kombinert med et sunt kosthold er anbefalt.

Dette er selve grunnmuren, og dette er trygge, gode tiltak som alle bør prøve.

Tiltak som er anbefalt, med med noe svakere evidens enn de sterkt anbefalte tiltakene:

For de med store gangproblemer, kan bruk av stokk, krykker eller gåstaver være til hjelp.

Kronisk sykdom og en smertepreget hverdag, kan være medvirkende til depresjon. Derfor er kognitiv terapi anbefalt om du trenger noen å snakke med, og for å lære gode mestringsstrategier. Mange opplever også god effekt av trening, på depresjon (spesielt ved mild eller moderat).

Om du ikke kan/vil bruke NSAID gel, er NSAID tabletter, (inkludert COX-2 hemmere) anbefalt. Merk at tablettene helst bør brukes over kort tid og ved så lav dose som mulig. Snakk alltid med fastlegen din før du prøver nye medikamenter.

Om du har brukt andre medikamenter og prøvd andre tiltak uten effekt, kan kortisonsprøyte i leddet anbefales. Merk at kortisonsprøyten kun gir kortvarige effekt på smertene og at det ikke er anbefalt gjentatte behandlinger.

Proteseoperasjon kan være et svært god tiltak for de som opplever mye smerter, nedsatt funksjon, og som ikke har hatt effekt, eller ikke har hatt god nok effekt av annen behandling. God opptrening i etterkant av operasjonen er svært viktig for et godt resultat, og det er også veldig smart å trene tilpasset i forkant av operasjon (gjerne i samråd med fysioterapeut). Rundt 10-15% av de med artrose (i hofte og kne), trenger proteseoperasjon. Det betyr ikke at du har gjort noe feil, for noen er det nødvendig med operasjon, hvis det ikke har gitt god nok effekt med ikke-kirurgiske tiltak. Andre tiltak som tilpasset trening, å opprettholde en sunn kroppsvekt og god selvhjelp/smertemestring er likevel viktige tiltak selv etter operasjon.

Tiltak med usikker effekt:

Paracetamol har usikker på artrosesmerter. Paracet kan være et alternativ om NSAIDs ikke kan eller bør brukes. Det er anbefalt å helst bruke kun i korte perioder, og med så lav dosering som mulig (snakk alltid med legen din om du er usikker).

Behandling som er frarådet (basert på manglende evidens, altså at det ikke er bevist god nok effekt eller at det ikke er forsket nok på. Noen vil likevel oppleve effekt):

Om du har store problemer med å gå på grunn av kneleddsartrose, kan avlastende støtteskinner hjelpe. Ellers frarådes støtteskinner og såler, fordi det finnes for få studier til å kunne si at det er effektive tiltak.

Angående passive behandlinger (herunder massasje, akupunktur,TENS/ultralyd/laser, ulike manuelle teknikker, varme-/kulde-behandling og teiping av kne frarådes. Dette fordi det finnes lite evidens på effekt, da det er gjort få studier med lav kvalitet.

Behandling som er sterkt frarådet pga manglende evidens på god effekt:

Opioder er sterkt frarådet, fordi det medfører høy risiko for både avhengighet og bivirkninger, samtidig som det kun viser moderat smertelindrende effekt.

Bruk av glukosamin, kondroitin viser ingen effekt på smerte (i studier som ikke er støttet av legemiddelindustrien).

Heller ikke PRP (stamcellebehandling) kan anbefales. Detter er fordi det er usikkert om behandlingen gir god effekt, og at behandlingsformen per idag i liten grad er standarisert, og regnes som eksperimentell behandling.

Bifosfonater viser ikke effekt på verken smerter eller fysisk funksjon.

Det anbefales å starte med de anbefalte tiltakene, og starte nederst i illustrert behandlingspyramide først, før du prøver andre tiltak. Får du ikke god nok effekt av å ha prøvd tiltakene nederst i pyramiden, kan andre tiltak prøves (gjerne i samråd med fysioterapeut/lege).

Om du ønsker hjelp med riktig trening, kan medlemsportalen Artroseklubben være noe for deg. Der lærer du trygge, gode øvelser og får motivasjon til å trene jevnlig.

Les mer her

Du finner også flere gratis ressurser her.

Referanser:

Lese artikkelen om anbefalingene her:

https://ard.bmj.com/content/early/2024/01/11/ard-2023-225041

og lese artikkelen som omtaler forskningsoppsummeringen i fysioterapeuten her:

https://www.fysioterapeuten.no/artrose-behandlingsanbefalinger-europeisk-studie/europeisk-studie-nye-behandlings-anbefalinger-for-hofte-og-kneartrose/152873?fbclid=IwAR1b-vy2U0FkTXoN4O8ddJ5AYGRKTAhPfu3B44Pcx00z999-bvbkxwPDlfw